Verantwoording en Inleiding

Verantwoording:

De bevindingen op deze site zijn vanaf 2009 ontstaan vanuit een persoonlijke zoektocht naar het fenomeen van de narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) en ik wil je vragen om met enige afstand de hier verzamelde kennis tot je te nemen. Het doel van deze site is je te informeren over een pathologische aandoening die zelden als zodanig word benoemd waardoor slachtoffers van narcistisch misbruik vaak in het duister tasten waarom hen dit is overkomen. Daarbij is het belangrijk in ogenschouw te nemen dat deze site de ziekelijke vorm van narcisme belicht en niet zomaar het vervelende karakter van een hork. Dit omdat de hork  wel enige spijtgevoelens zal hebben over de gevolgen van zijn handelen, terwijl dit bij de ziekelijke variant totaal ontbreekt.

Inleiding:

Ik begin met een citaat van Kathy Krajco uit haar blog; betrayal of bystanders waar velen die zijn geconfronteerd met de gevolgen van narcistisch misbruik zich in herkennen: ”Degenen die ‘het’ hebben ervaren hoeven geen uitleg, voor degenen die ‘het’ niet hebben ervaren is er geen uitleg. Hoe je het ook bekijkt, het ondergaan van narcistische uitbuiting is altijd een eenzame ervaring”. In een poging die eenzaamheid enigszins te verlichten deel ik hier mijn bevindingen met betrekking tot de Narcistische Persoonlijkheid Stoornis NPS – en de daarmee samenhangende desastreuze gevolgen op zowel persoonlijk als maatschappelijk vlak. De kwaadaardige gekte van degenen met deze psychische aandoening behept zijn beperkt zich namelijk niet tot de huiselijke omgeving, iets wat we zeker sinds 2016 hebben kunnen observeren. Alleen word zelden benoemd wat eraan ten grondslag ligt of welke risico’s dat met zich meebrengt. Mijn doel is daarom om voor zowel slachtoffers als voor degenen die zich hier geen voorstelling kunnen maken kennis en inzicht te creëren over het fenomeen van de Narcistische Persoonlijkheid Stoornis.

2c54c6d753ea9c875c356d3eb2cc7d2dZo dacht ik (2009) gewoon aan pech, totdat ik me ging verdiepen in NPS en duidelijk werd dat personen met deze stoornis overal in de samenleving aanwezig en actief zijn, maar hoe kon het dan dat ik hier nog nooit van gehoord had? Deels leek dit te verklaren doordat NPS zelden word gediagnosticeerd door een bevoegd professional, maar belangrijker misschien was en is het collectieve ongeloof dat psychopaten met ons samenleven als partners, collega’s, leidinggevenden, beleidsmakers en/of politici. Kennis en informatie over NPS is belangrijk omdat het verbloemen of bagatelliseren van deze psychopathie het cultiveren van onbenul is. Daarom ook beoogd deze site bewustwording voor slachtoffers en buitenstaanders om te leren dat er achter het masker van ‘normaal’ een psychopathische inborst schuil kan gaan.

Daarom, mocht je het genoegen hebben gehad de narcistische behandeling te hebben ervaren. Bedenk dat je jezelf niks te verwijten hebt, het was gewoon pech dat je in het vizier van deze jager terecht bent gekomen en realiseer je dat geen zinnig mens kan bedenken dat iemand gewoon voor de lol een ander kapot maakt.

Opbouw:

Ik begin ermee aantallen en kenmerken te belichten en beantwoord de vraag waar je ‘ze’ kan tegenkomen. Vervolgens beschrijf ik de zieke narcist, hoe hij zichzelf en vooral ook de wereld beschouwt en hoe het dragen van zijn ‘masker van normaal’ ervoor zorgt dat hij niet ontmaskert wordt. Daarna richt ik me op prooien en slachtoffers, hoe komen ze in het vizier en raken verstrikt in narcistisch misbruik. Ik sluit af met een aantal artikelen waarin ik mijn zorgen uit over de onbekendheid rondom dit fenomeen en de maatschappelijk gevolgen. Dit alles in de hoop dat het je helpt te herkennen én onderkennen dat het kwaad niet iets is dat alleen in sprookjes en verhalen voorkomt, maar wijdverbreid  in onze samenleving aanwezig is en dát moeten we benoemen.

Roelien Benjamins


Update Augustus 2017. I Rest My Case, Washington DC, White House

Juli 2020; Washington Post, Jonathan Greenberg: ‘Twelve Signs Trump would try to run a fascist dictatorship in a second term.’ Link