Verantwoording en Inleiding

Verantwoording:

Vanuit een persoonlijke zoektocht is deze site vanaf 2009 ontstaan, daarom ook zijn brongebruik, beweringen en conclusies voor mijn eigen rekening. Wat ik je hier wil meegeven is vooral kritisch te zijn en hoe lastig ook met enige afstand de hier verzamelde kennis tot je te nemen. Ik weet dat je tot in je diepste wezenheid bent aangetast, maar bedenk dat je opponent een vampier is die op je emoties teert om levend te zijn. Nog wel een belangrijke opmerking, het betreft hier de ziekelijke vorm van narcisme en niet zomaar een vervelend karaktertrekje.

Succes op je weg en weet dat je niet alleen staat.

Inleiding:

”Degenen die ‘het’ hebben ervaren hoeven geen uitleg, voor degenen die ‘het’ niet hebben ervaren is er geen uitleg. Hoe je het ook bekijkt, het ondergaan van narcistische uitbuiting is altijd een eenzame ervaring.” Kathy Krajco in haar blog; betrayal of bystanders.

Met deze site belicht ik mijn zoektocht naar extreem ziekelijk narcisme ook wel bekend als – de Narcistische Persoonlijkheid Stoornis NPS – en de problematiek die daarmee samenhangt. Deze NPS is een ernstige persoonlijkheidsstoornis in het anti-sociale spectrum (ASP) en personen die hiermee behept zijn manipuleren hun omgeving goedschiks dan wel kwaadschiks. Wel is het verbazingwekkende dat, al komt NPS vrij algemeen voor het een relatief onbekend fenomeen lijkt te zijn. Het doel van deze site is daarom kennis en inzicht te creëren over het fenomeen van de Narcistische Persoonlijkheid Stoornis.

Door deze relatieve onbekendheid was (in 2009) mijn aanvankelijke gedachte dat het een zeldzaam verschijnsel betrof en ik gewoon pech had gehad, maar tot mijn verbazing bleek dat personen met deze stoornis overal in de samenleving aanwezig en actief zijn. Voor een deel is die onbekendheid te verklaren omdat NPS-ers meester manipulatoren zijn en zelden worden gediagnosticeerd door een bevoegd professional. Maar misschien belangrijker is het collectieve ongeloof dat psychopaten gewoon samen met ons leven als partners, collega’s, leidinggevenden of beleidsmakers. Dit ongeloof zorgt ervoor dat we blind zijn voor het ‘karakter’ van deze mensen dat echt kwaadaardig is, met als gevolg dat als iemand tot ‘slachtoffer’ gemaakt wordt zijn of haar verhaal niet gelooft word en vaak alleen staan. Vanuit de s2c54c6d753ea9c875c356d3eb2cc7d2dtelling dat het verbloemen of bagatelliseren van deze psychopathie het cultiveren van onbenul is, is kennis en informatie hierover belangrijk.

Deze site beoogd een tweeledig doel namelijk; bewustwording creëren over NPS en inzicht geven over het waarom van het handelen van mensen die behept zijn met deze stoornis. Misschien heb jij door toeval het genoegen gehad de narcistische behandeling te mogen ervaren. Bedenk dat je jezelf niks te verwijten hebt, het was gewoon pech dat je in het vizier van deze jager terecht bent gekomen. Realiseer je dat geen zinnig mens kan bedenken dat iemand gewoon voor de lol een ander tot op het bot afbreekt.

Opbouw:

In deel I belicht ik aantallen en kenmerken en deel de PCL_R checklist en beantwoord de vraag waar je ‘ze’ kan tegenkomen. In deel II beschrijf ik de extreme narcist, hoe hij zichzelf en vooral ook de wereld beschouwt met daarbij beschreven hoe zijn masker van normaal ervoor moet zorgen dat hij niet ontmaskert wordt. In deel III richt ik me op de prooien en slachtoffers, hoe ze in het vizier komen en verstrikt raken in het narcistisch misbruik en beschrijf wat de gevolgen kunnen zijn. Ik sluit af met een stuk waarin ik mijn zorgen uit over de onbekendheid rondom dit fenomeen, omdat volgens mij de samenleving steeds meer besmet raakt met de narcistische norm. Dit alles in de hoop dat het je helpt te onderkennen dat het kwaad niet iets is dat alleen in sprookjes en verhalen maar wijdverbreid  in onze samenleving aanwezig is.


Update september 2016. Zoals beschreven zijn de bevindingen vanaf 2009 gaandeweg ontstaan en hoewel ik ze op een site had gedeeld, heb ik die opgeheven toen er allerlei aparte toestanden ontstonden. In 2014 heb ik besloten ze opnieuw online te zetten, dit omdat we met alle ontwikkelingen meer dan ooit geïnformeerd moeten zijn.


Augustus 2017. I Rest My Case, Washington DC, White House

Juli 2020; Washington Post, Jonathan Greenberg: ‘Twelve Signs Trump would try to run a fascist dictatorship in a second term.’ Link