Zorgwekkende tendensen

Nadat hij zonder omkijken de deur achter zich had dichtgetrokken bleef ik verbijsterd achter en werd geconfronteerd met de een na de andere aanmaning. Belastingdienst, hypotheekverstrekker, verzekeringen, elektriciteitsmaatschappij en kredietverstrekker vorderden tegoeden waarvan ik niets wist. Na een aantal maanden ontraceerbaar te zijn geweest, bleef hij tegenwerken, draineren, manipuleren. Weigerde zich uit te laten schrijven van het adres, mee te werken met de scheiding, bleef proberen geld bij mij te vorderen en was de financiële ellende ‘niet zijn zaak’. Wat mijn moeder met terminale longkanker de opmerking ontlokte: “die denkt dat er bij mij nog wat te halen valt en wacht tot ik dood ben. Hij wacht maar lekker”, toen nog vol ongeloof heb ik haar achteraf gelijk moeten geven.

Waar dit alles speelde in 2009 zijn is de laatste stuiptrekking in 2014 geweest. Toen het huis door de bank verkocht werd en de koopakte getekend kon worden door de nieuwe eigenaren, heeft hij zich die dag ‘in de ochtend failliet laten verklaren. 

Nadat de complete verbijstering enigszins geluwd was ben ik op zoek gegaan naar motieven en het antwoord was dat het niet anders kon dan als een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) een rol speelde. Totaal onkundig over het bestaan van NPS dacht ik in eerste instantie gewoon pech te hebben, tot de specialist op dit gebied Robert Hare in gesprek met Fons de Poel stelde dat 1 op de 100 mensen behept is met deze pathologie. Zie het interview ‘psychopaten’ van Fons de Poel met Robert D Hare 7 mei 2014.

Ik leerde dat het zich niet beperkte tot deze ene hufterige nitwit blaaskaak die waar hij kan liegt en bedriegt, maar dat het in de hele samenleving en in alle lagen van de bevolking voorkomt. Dat hoewel alleen gekwalificeerde professional de diagnose kunnen stellen, er heel veel mensen zijn die de schadelijke gevolgen van het pathologische gedrag hebben ondervonden en ondervinden.

Zo wil iedereen die ooit geleden en kennis heeft dat er meer bekendheid komt rondom deze stoornis, alleen om zelf als klokkenluider te functioneren is teveel gevraagd. Begrijpelijk als je weet onder welke terreur slachtoffer hebben geleefd of vaak nog leven en de moeite het hen heeft gekost hun relatieve rust te heroveren. De grootste angst is dat als zij hun verhaal vertellen de ellende opnieuw begint en daarbij zijn ze al te vaak met ongeloof geconfronteerd in hun omgeving en daarbuiten.

Niettemin komt zwijgen deze gestoorden goed uit, omdat ze dan rustig verder kunnen gaan. Is het verbloemen of bagatelliseren van de kwade opzet het cultiveren van onbenul. Want personen met deze pathologie zullen goedschiks dan wel kwaadschiks hun behoeftes najagen, Daartoe richten zij hun wereld zo in dat alles hen ter beschikking staat. De ander bestaat alleen in het nut dat zij hebben, de nutteloze worden afgeserveerd.

Jammer genoeg word veelal niet onderkent dat het destructieve handelen kwade opzet is, ingegeven door een gestoord brein. Pas als de gevolgen excessief zijn; fraude, mishandeling of zelfs moord word de zieke geest onderkent. Maar voorbij deze excessen zal elke NPS-er alles in zijn omgeving zo moeten vervormen dat het aan zijn behoeftes voldoen. Wensen, dromen, verlangens en behoeftes of de individuele persoonlijkheid van een ander bestaan niet en zij zullen dan ook altijd (proberen) het eigene van de ander uit te wissen.

Ziekelijke narcisten zijn megalomane idioten, arrogant, hooghartig, egocentrisch, nooit tevreden, gewetenloos, zonder spijt of schuldgevoel, zijn ze uiterst gevoelig voor kritiek, achterdochtig en paranoïde. Ze hebben niets dan minachting voor alles wat niet aan hun standaard voldoet. Ze zoeken constant macht en controle opdat ze de wereld zo kunnen vervormen dat zij in het middelpunt staan en alles hen ten dienste staat. Hoewel iedereen wel narcistische kenmerken heeft, gaat het hier om de extreme vorm van handelen dat voortkomt uit een zieke geest.

Door de kennis die ik gaandeweg opdeed  ging ik verbindingen leggen en tendensen bespeuren die ik daarvoor nooit had gemaakt.

Het meest schokkende was toen ik de studie van Hannah Arendt ‘Totalitarisme’ herlas en haar waarschuwing dat ‘wij blijvend opgezadeld zitten met het Kwaad dat toen aan het oppervlakte is verschenen’ pas echt tot mij doordrong. Was de gedachte daarover altijd geweest ‘dat zal toch nooit meer gaan gebeuren’. Met de kennis nu drong pas echt door dat zo’n idioot dus werkelijk aan de macht was geweest en aan 49 miljoen het leven heeft gekost!

In haar studie beschrijft Arendt de onherstelbare wond die Hitler en Stalin in de wereld hebben geslagen, namelijk de ontkenning van de humaniteit – hebben zij het onmogelijke gedaan door hun slachtoffers de menselijke status te ontnemen.

Dit verbindend met tendensen en alom tegenwoordigheid van personen met een vergelijkbare psychopathie, deed bij mij de vraag ontstaan: ‘welk systeem deze psychopathie de volgende keer zal gebruiken om een waanwereld tot bestaan te brengen?’ Want zoals gesteld: ‘iedereen die behept is met deze stoornis zal alles in zijn omgeving zo vervormen dat het aan zijn beeld en behoefte voldoen.’ Eigen wensen, dromen, verlangens, behoeftes of individuele persoonlijkheid bestaan niet. Zij zullen altijd proberen het eigene dat elk mens uniek maakt uit te wissen. Zulke machthebbers hebben de menselijkheid en het uniek eigene van de mens ontkent en aangetast. Ze ontkenden de humaniteit, veranderde het waar dat mogelijk was en verwijderd waar dat onmogelijk was. Zo ontstonden er verbindingen die ik nooit eerder had gelegd.

Zoals Benjamin Barber in Jihad vs Mac World, waar hij de globalisering met haar tendens de wereld gelijkvormig te maken plaatst tegenover de behoefte tot eigenheid en uniciteit. Rob Riemen in de Eeuwige terugkeer van het fascisme, met name het laatste stuk over Ginsburg, als echo van Arendt’s waarschuwing. Paul Verheage in Identiteit, laat zien dat narcisme de norm is binnen ons systeem om succesvol te zijn. David Graeber in Schuld, de eerste 5000 jaar beschrijft hoe de huidige wereld bevolkt is door schuldslaven wat hen ervan weerhoudt volledig te leven. Thomás Sedláček in De Economie van goed en kwaad, in de inleiding stelt dat ons economische systeem overloopt van trots en niets dan minachting heeft voor alles behalve zichzelf. Joel Bakan in zijn boek The Corporation en de documentaire naar aanleiding daarvan. Waarin hij het psychopathische ‘karakter’ van multinationals belicht en aan de kaak stelt omdat zij iedereen moeten vervormen tot consument. Marcel van Dam in zijn documentaire De Onrendabelen uit 2009 die laat zien hoe grote groepen mensen zijn afgeserveerd.

Zo zijn er talloze boeken en films met tendensen erin waarbij een narcistische onderstroom gelokaliseerd kan worden. Maar voorbij de aanwezigheid van die onderstroom laten ze zien dat onze humaniteit op veel terreinen onder vuur ligt. Daarom moet onderkent en benoemt worden dat er personen en ook systemen in deze wereld actief zijn die niet anders dan minachting hebben voor alles wat uniek en eigen is aan de mens.

Afbeeldingsresultaat voor cartoon trump narcist

Anno 2016 is inmiddels duidelijk geworden dat de zorgwekkende tendensen volop bezig zijn aan het oppervlakte te komen en krijgt haar waarschuwing steeds meer urgentie denk aan Trump

UVA: Narcistische leiders en hun invloed op het welzijn van de medewerker: de rol van werkbetekenis en core selfevaluations. Nathalie Franke PDF

Antoinette Rijsenbilt veelvuldig in media over narcisme bij topbestuurders

 

4 gedachtes over “Zorgwekkende tendensen

  1. Veel stof. Moet eigenlijk meermalen aandachtig gelezen worden. Storende grammaticale spelfouten bij voltooide deelwoorden en derde persoon enkelvoud. (Hij heeft bekent – Zij beweerd van alles)

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s